0

     

 

Belangrijk bericht van Lydi!

Het nieuwe schooljaar gaat beginnen. Voor o.a. Nederlands en Engels is boeken lezen verplicht. De Lijsterserie speelt hierop in door boeken goedkoop aan te bieden. BOEKENLEGGERprijs: € 0,75. Ons aanbod wisselt. Op dit moment zijn er o.a. deze titels: The quiet American van Graham Greece, The boys from Brasil van Ira Levin, Een schitterend gebrek van Arthur Japin en Schijndood van Simone van der Vlugt.

KINDERBOEKEN

Boeken in de Kinderhoek staan zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd. Afhankelijk van de leesontwikkeling en de belangstelling van het kind kan er een keuze gemaakt worden.

Boeken met het grotere lettertype dienen om het lezen overzichtelijker te maken. Er zijn ook informatieve boeken/naslagwerken.

Na de basisschool krijgen pubers en jong volwassenen te maken  met een verplichte leeslijst; heel bruikbaar hiervoor is de Lijsterserie, een goedkope uitgave van literatuur. In de Kinderhoek wordt op deze leeslijsten ingespeeld: kleurrijk en overzichtelijk. 

Een bezoek aan deze hoek is de moeite waard, liefst met kinderen, want zij bepalen uiteindelijk in grote lijnen waar hun interesse ligt !

Dagelijks worden boeken gebracht, al of niet gelezen; wat er vandaag niet is aan titels, kan er morgen zijn !

 


De liefde voor het lezen (lees: de wereld verkennen) begint al in de wieg: woorden/ liedjes al of niet met muziek.

De peuterperiode vraagt om zien wat je zegt: samen plaatjes kijken/ vertellen/ voorlezen.

De kleuter zoekt verdieping/ zelf verhaaltjes bedenken bij de plaatjes/ belangstelling voor de letters, de cijfers en het combineren daarvan.

De basisschoolleeftijd staat in het teken van zoveel mogelijk aanleren: beginnende lezertjes stimuleren/gebruik te maken van de Analyse Individualiseringsvormen (AVI die de moeilijkheidsgraad van kinderboeken aangeeft). 

 

 

 

 

Boeken zoeken

Onder 'Boeken' vind je ons internetaanbod van ca.3500 boeken.
Overige 15.000 winkelboeken op te vragen via info@boekenleggertiel.nl of via het 'Contact' formulier.

Zie ook ons wisselend winkelaanbod onder 'Uitgelicht'.